۸ زندانی جرایم غیر عمد به یاد و نام امام هشتم در ادامه فراخوان ایرانیان برای مشارکت در اجرای طرح “نذر هشتم” در استان آذربایجان شرقی از زندان آزاد شدند

 

۸ زندانی جرایم غیر عمد به یاد و نام امام هشتم در ادامه فراخوان ایرانیان برای مشارکت در اجرای طرح “نذر هشتم” در استان آذربایجان شرقی از زندان آزاد شدند.

مدیر کل زندانهای استان و دبیر هیات امناء ستاد دیه آذربایجان شرقی گفت : ۸ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان با مبلغ بدهی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود با کمک ۱۵۰ میلیون تومانی ویژه ستاد دیه و ارائه تسهیلات با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و بخش اعظم این بدهی با پذیرش اعسار از سوی مرجع قضایی تامین و از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده خود بازگشتند.

حسن محمدیاری افزود : در حال حاضر ۳۷۴ زندانی غیر عمد با مبلغ بدهی ۱۷۰ میلیارد تومان در زندان مبحوس هستند که با تامین ۱۳ میلیارد تومان این تعداد از زندان آزادو به کانون گرم خانواده بر می گردند.

از این تعداد ۵ نفر از زندان تبریز و سه نفر از زندان های استان آزاد شدند

  • نویسنده : فرزاد آقایی
  • منبع خبر : روابط عمومی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی