در اقدام ارزشی دیگر در شهر اولین ها ،خانواده حسین پور جهانی با اهدا هزینه گل ترحیم به ستاد دیه استان اذربایجان شرقی موجب آزادی یک نفر زندانی شدند ستاد دیه استان آذربایجان شرقی نیز جهت فرهنگ سازی این عمل خداپسندانه بنری را در مسجد و مکان ترحیم آن مرحوم نصب نمود تا هم تقدیری […]

در اقدام ارزشی دیگر در شهر اولین ها ،خانواده حسین پور جهانی با اهدا هزینه گل ترحیم به ستاد دیه استان اذربایجان شرقی موجب آزادی یک نفر زندانی شدند

ستاد دیه استان آذربایجان شرقی نیز جهت فرهنگ سازی این عمل خداپسندانه بنری را در مسجد و مکان ترحیم آن مرحوم نصب نمود تا هم تقدیری از خانواده مرحوم شود و هم این عمل به یک عمل خوب در شهر اولین ها فرهنگ سازی شود

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی از عموم مردم خیر و فهیم آذربایجان دعوت نمود در این عمل خیر یاور و حامی ستاد دیه استان باشند تا اولینی دیگر در شهر تبریز اتفاق بیفتد

انتهای پیام/