جوان تبریزی با فروش فیش حج عمره ، آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرد

جوان خیر تبریزی با فروش فیش سفر حج عمره خود، مقدمات آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرد.

این خیر جوان در این رابطه اظهار کرد: فیش سفرحج عمره خود را به فروش رساندم تا قدم خیری در راستای آزاد سازی زندانیان غیرعمد و محکومین مالی برداشته باشم.

میلاد علی اکبری با اشاره به اهمیت آزادسازی از زندانیان جرایم غیرعمد، گفت: هرچند رقم فیش حج بنده پایین بود، اما امیدوارم کارهای بزرگی را رقم زده و یک زندانی جرایم غیرعمد را به آغوش خانواده بازگرداند.

وی در خاتمه با تاکید بر این‌که شادی خانواده این زندانی جرایم غیرعمد برای من کافی است، افزود: امیدوارم این‌گگونه اقدامات موجب فرهنگ سازی در ان رابطه شده و مقدمات آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در جامعه بیش از پیش فراهم شود.

بر اساس این گزارش،در سه سال گذشته سه خانواده تبریزی فیش حج خود را جهت آزادسازی زندانیان اهداء کرده اند و طی هفت ماهه نخست سال‌جاری، بیش از ۲۵۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد به کانون گرم خانواده بازگشته‌اند.