شهرام کارگر ۲۸ ساله که به اجبار خانواده ازدواج کرده بود پس از یک هفته شروع زندگی خانواده همسر ، وی را به بهانه میهمانی برده و دیگر برنگرداند که با شکایت علیه همسرم تا به زندگی برگرشته و زندگی را ادامه دهد با ممانعت خانواده مواجه شده و به زندگی برنگشته و در نهایت […]

شهرام کارگر ۲۸ ساله که به اجبار خانواده ازدواج کرده بود پس از یک هفته شروع زندگی خانواده همسر ، وی را به بهانه میهمانی برده و دیگر برنگرداند که با شکایت علیه همسرم تا به زندگی برگرشته و زندگی را ادامه دهد با ممانعت خانواده مواجه شده و به زندگی برنگشته و در نهایت تحت فشار قرار گرفته و خودکشی می کند .

پس از چند سال از آن اتفاق دوباره ازدواج نموده و به زندگی خود ادامه میدادم که مامور انتظامی با برگه جلب سیار مرا دستگیر و من راهی زندان شدم که فهمیدم که پدر همسر سابقم که خودکشی کرده بود علی رغم فوت وی حق مطالبه مهریه وی را داشتند .

از طرف دادگاه به جرم پرداخت مهریه به تعداد ۳۶۰ سکه محکوم شدم که با پذیرش دادخواست تقسیط از سوی دادگاه محترم به پرداخت ۱ عدد ربع سکه بهارآزادی صادر و از زندان آزاد شدم اما متاسفانه بخاطر عدم توانایی پرداخت ربع سکه در هر ماه با احتساب اقساط معوقه بازهم روانه زندان شدم .

شهرام ۲۸ ساله در صورتی که ۴۳ سکه بهار آزادی را پرداخت کند می تواند از زندان آزاد وبه گرم اغوش خانواده خود برگردد

✅ نتیجه می گیریم باید در ابتدای مراسمات ازدواج سکه مهریه را جدی گرفته و با احساسات رقم مهریه را تعیین نکنیم و به طور مثال عامیانه که کی داده و کی گرفته عمل نکنیم