پنجمین جلسه شورای اداری و برنامه ریزی اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی در محل اداره کل برگزارگردید به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی پنجمین جلسه شورای اداری و برنامه ریزی اداره کل زندانهای استان با حضور مدیر کل ، معاونین ، روسای زندانها ، مسئولین ستادی و اداری در راستای مدیریت […]

پنجمین جلسه شورای اداری و برنامه ریزی اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی در محل اداره کل برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی پنجمین جلسه شورای اداری و برنامه ریزی اداره کل زندانهای استان با حضور مدیر کل ، معاونین ، روسای زندانها ، مسئولین ستادی و اداری در راستای مدیریت بحرانها و نحوه پیشگیری در زمان بروز بحران برگزا ر گردید

میر علی اکبر بنی هاشمی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی  در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات بسیار مناسب زندانها با اشاره به تعاریف کلی از مدیریت بحرانها به چهار قسمت ۱- پیشگیری ۲- آمادگی  ۳-مقابله  ۴- بازسازی تقسیم نموده و افزود مهمترین مرحله بحران پیشگیری می باشد که باید با کسب اطلاعات کافی ، به موقع شناسائی و مدیریت مناسب انجام داد.
بنی هاشمی با توضیح اینکه اگر اطلاعات ما از وقایع و اتقافات کم باشد محدودیت در زمان به وجود خواهد آمد خاطر نشان کرد تشکیل ستاد بحران جهت بررسی وضعیت امنیت در زندانها و ایجاد تمهیدات لازم با توجه آموزشهای مود نیاز به مسئولین و متصدیان امرجهت پیشگیری از بروز حوادث امری ضروری در سیستم زندانبانی می باشد.

وی مدیریت بحرانها را در احصاء بحرانها و راهگارهای پیشگیری ، مطالعه پیشینه زندانها نسبت به حوادث ، استفاده از خرد جمعی صاحبان فرایندها ، بررسی آسیب ها و اتفاقات درهنگام بروز بحران ، برنامه ریزی، اجراء زیر ساختها و ایجاد بسترهایی که مانع از بروز بحران می شود دانستند.