بهمن ماه سال ۱۳۹۳ عدم رعایت ایمنی در کارگاه مبل سازی و رنگ امیزی مبل با وقوع آتش سوزی ۳ جوان در اثر مسمویت منواکسیدکربن جان خود را از دست دادند . مهدی عسگریان ، بهزاد سرباز و محمد مهدی زاده ۳ کارگری که در کارگاه مبل سازی مشغول کار بودند که با وقوع آتش […]

بهمن ماه سال ۱۳۹۳ عدم رعایت ایمنی در کارگاه مبل سازی و رنگ امیزی مبل با وقوع آتش سوزی ۳ جوان در اثر مسمویت منواکسیدکربن جان خود را از دست دادند .
مهدی عسگریان ، بهزاد سرباز و محمد مهدی زاده ۳ کارگری که در کارگاه مبل سازی مشغول کار بودند که با وقوع آتش سوزی در ورودی کارگاه راهی برای خارج شدن از کارگاه پیدا نکرده و در نهایت به علت مسمویت منوکسید کربن فوت می کنند
سجاد ۳۵ ساله که پیمانکاری کارگاه را به عهده داشت بخاطر عدم رعایت ایمنی و بیمه نکردن کارگران روانه زندان و محکوم به ۲ سال حبس تعزیری و به پرداخت ۳ دیه کامل مرد مسلمان می شود
وی که به خاطر سهل انگاری در امور ایمنی کارگاه و عدم بیمه کردن کارگران خود را در پشت میله های زندان می دید چاره ای جزء دعا به سوی پرودگار نداشت و با تاسف از حادثه پیش آمده به خانواده متوفی از خداوند منان صبر و مسئلت خواسته و به هم نوعان خود توصیه کرد به هیچ وجه کارگری را بدون بیمه به کار نگیرید و حتما قبل از کار انها را بیمه کنید
سجاد ۳۵ ساله به پرداخت دیه سه مرد مسلمان و دو سال حبس محکوم شده است هم اکنون در زندان تبریز در حال سپری کردن محکومیت خود بوده و چشم انتظار خیرین برای کمک به وی می باشد
✅ از این حادثه می توان نتیجه گرفت که نباید کارگری را بدون بیمه به کار گرفت حتی اگر شغل ما طوریست که کارگر متداوم تغییر پیدا میکند می توانیم از بیمه بی نام استفاده کرده و همچنین باید ایمنی را در اولویت اول ایجاد شغل قرار دهیم تا با انجام اصول درست و با رخداد یه حادثه یک عمر پیشمان نباشیم