نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
موضوع پیام
توضیحات تماس :
تماس با بخش :

ادرس : تبریز – خیابان هفت تیر – نرسیده به بیمارستان شمس – ستاد امور دیه استان اذربایجان شرقی

شماره های تماس :

۰۴۱۳۶۵۸۱۵۷۹

۰۴۱۳۶۵۵۴۱۶۱

سامانه دریافت شکایات و انتقادات و پیشنهادات :

۵۰۰۰۲۰۶۰۲۷۲۷