ماه رمضان ماه معنویت و ماه شادی است اگر چه در ظاهر روزه هستیم اما این امر هم روح را آرام و شاد می کند

ما خوشحالیم در شهری زندگی میکنیم که انسانهای بزرگوار و خیر زیادی دارد و البته تبریز از قدیم الایام معروف است

 ماه رمضان ماه معنویت و ماه شادی است اگر چه در ظاهر روزه هستیم اما این امر هم روح را آرام و شاد می کند

ما خوشحالیم در شهری زندگی میکنیم که انسانهای بزرگوار و خیر زیادی دارد و البته تبریز از قدیم الایام معروف است

به شهر بدون گدا واقعا هم عمل نه کار دولت است نه اداره ای بلکه این کار خود ملت شریف بوده و است و هم اکنون در تبریز 2 سالی است که بدون معتاد در سطح شهر شده است و شما در سطح شهر نمی توانید معتادی ببینید که این کار هم نیز بخشی با کمکهای شهرداری شده است بلکه باز خود مردم و انجیو هایی هست که همدم و همراه آنانی هست که اعتیاد دارند که این هم یک کار بسیار خوب و خدا پسندانه است .

ستاد دیه یا انجمن حمایت از زندانیان که تشکیلات واقعا خوبی هستند که همیشه در تلاش هستند که مشکلات زندانیان را حل کنند

در نظر بگیریم ما یک انسان هستیم و امروزه مشکلات اقتصادی که در جامعه هست که این مشکلات ناشی از عمل خودمان و بخشی نیز از سیاستگذاری هایی است که در جامعه رخ داده است چه از طرف دولت و چه بخشی از خارج کشور که تاجر باشد یا مغازه دار و هر نوع دیگر دچار مشکل شده اند بخش بزرگی هم مشکلات اجتماعی هست مانند طلاق و … که پیگرد هایی مانند مهریه و .. دارد که اینها را با تلاش باید روز به روز با کمک خود مردم حل کنیم

انشاالله فضای خوبی ایجاد شده که جوانان ما خود جوش برای کمک به ستاد مراجعه میکنند و شخصا مسرور هستم که جوانان اینطور برای کمک و خیر بودن و نیکوکاری و کار خداپسندانه اقدام می کنند که با تلاش مسئولان ستاد دیه بتوانند زندانیان جرائم غیر عمد را آزاد کنند مطمئن باشید از این نوع جوانان در هر شهری پیدا نمی شود و مردم آذربایجان از ابتدا هم نشان داده اند که مردمی خیر و نیکوکار هستند