حاج غفار حسن زاده در برنامه افطارلیق
حاج غفار حسن زاده عضو هیئت امناء و رئیس اتحادیه حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی در برنامه افطارلیق شبکه سهند
Print Friendly, PDF & Email