حاج غفار حسن زاده عضو هیئت امناء و رئیس اتحادیه حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی در برنامه افطارلیق شبکه سهند

پایگاه اطلاع رسانی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی | ستاد دیه