از شهریور ماه 97 روزانه شده ، وی با محکومیت عدم رعایت الزامات ایمنی در حین انجام کار به دو دیه مرد مسلمان محکوم شده و با 50 درصد مقصر شناخته شدن مددجو به پرداخت دیه یک مرد مسلمان که در سال 1398 مبلغ 270 میلیون تومان می باشد محکوم می شود .

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه آذربایجان شرقی ، مددجو بخاطر وضیعت معیشتی دادخواست اعسار به تقسیط به مراجع قضایی ارائه نموده و با تایید اعسار مبلغ به ۲۰ میلیون پیش قسط و ماهانه ۷۰۰ هزار تومان تقلیل یافته است .

مددجو جهت انجام کار گچکاری و کسب روزی حلال به استان بوشهر عزیمت نموده و درحین انجام کار شاگرد وی از تخته زیر پایی گچکار به زمین افتاده و موجب شکستگی لگن و از دست دادن قوای جنسی و عدم نگهداشتن ادار و مدفوع دچار می شود .

مددجو پدر یک دختر ۱۰ ساله یک پسر ۱ ساله و از طرفی بخاطر فوت برادرش از دختر مرحوم نیز مراقبت می کند .

خانواده مددجو در یکی از روستا های آذربایجان شرقی سکونت داشته و با زندانی شدن مددجو وضعیت بد اقتصادی را تحمل میکنند .

گفتنی است، بدهی این مددجویان برابر با ۲۰۰ میلیون ریال بوده و مردم خیر و نوع دوست می‌توانند از طریق شماره حساب‌۰۱۰۴۴۴۴۴۴۰۰۴ و شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۵۶۱۶۰ نزد بانک صادرات به نام ستاد دیه استان و یا از طریق سایت رسمی ستاد دیه استان و یا با مراجعه به دفتر ستاد دیه استان به این فرد نیازمند کمک کنند.

 

  • منبع خبر : روابط عمومی ستاد دیه آذربایجان شرقی