دادستان عمومی و انقلاب میانه در جشن گلریزان انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان، با اشاره به اینکه در زمان کنونی ۴۶ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد میانه برای آزادی نیاز به کمک خیران دارند، گفت: خیران میانه ۳۵۰ میلیون ریال در جشن گلریزان کمک کردند.   سعید امامی افزود: برای آزادی این زندانیان […]

دادستان عمومی و انقلاب میانه در جشن گلریزان انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان، با اشاره به اینکه در زمان کنونی ۴۶ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد میانه برای آزادی نیاز به کمک خیران دارند، گفت: خیران میانه ۳۵۰ میلیون ریال در جشن گلریزان کمک کردند.

 

سعید امامی افزود: برای آزادی این زندانیان نیاز به ۱۲ میلیارد ریال است.
وی یادآوری کرد: در سال گذشته ۵۷ تن از محکومان مالی و جرایم غیرعمد در این شهرستان با مساعدت ستاد دیه استان و انجمن حمایت از زندانیان آزاد شدند.
امامی اظهار داشت: از این تعداد ۲۲ زندانی با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از طریق کمک ستاد دیه استان از زندان آزاد شدند.
وی با بیان اینکه در جشن گلریزان سال ۹۶ در میانه ۳۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان کمک شد، ادامه داد: ۳۵ زندانی نیز با کمک ۶۵۰ میلیون ریالی خیران انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان از زندان آزاد شدند.