دادستان عمومی و انقلاب هشترود در جشن گلریزان انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان، گفت: خیران شهرستان ۱۶۰ میلیون ریال در جشن گلریزان کمک کردند. شاهرخ اسدالهی با اشاره به اینکه در زمان کنونی ۱۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد این شهرستان برای آزادی نیاز به کمک خیران دارند،  افزود: برای آزادی این زندانیان […]

دادستان عمومی و انقلاب هشترود در جشن گلریزان انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان، گفت: خیران شهرستان ۱۶۰ میلیون ریال در جشن گلریزان کمک کردند.

شاهرخ اسدالهی با اشاره به اینکه در زمان کنونی ۱۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد این شهرستان برای آزادی نیاز به کمک خیران دارند،  افزود: برای آزادی این زندانیان نیاز به ۱۶ میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: هم اکنون ۱۲۰ زندانی هشترود می باشد که برای آزادی همه آنها ۱۳۸ میلیارد ریال نیاز می باشد.

معاون اداره کل زندان های استان هم از آغاز ساخت زندان هشترود تا چند ماه آینده خبر داد و گفت: اعتبارات اولیه ساخت این زندان در خارج از شهر تخصیص یافته اما برای تکمیل این زندان نیاز به کمک مالی خیران هشترودی می باشیم.

قیصرنژاد افزود: ۵۸۴ زندانی جرایم غیر عمد هم اکنون در زندان های استان چشم به راه خیران نیک اندیش هستند که برای آزادی ها ۵۰۰ میلیارد ریال نیاز است.

هم اکنون زندان هشترود در محیطی بسیار کوچک در داخل شهر هشترود و همجوار با یک مدرسه دخترانه می باشد.

در این جشن، خیر هشترودی؛ مجید غفارزاده هم برای خانواده های تمامی زندانیان هشترود سبد غذایی به ارزش ۵۰ میلیون ریال اهدا کرد.