در جشن گلریزان این شهرستان، 2 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع آوری شد.

محمدحسین علیپورخاطرنشان کرد: با وجود وضعیت نامناسب اقتصادی در سال جاری، میزان کمک های خیرین نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

وی در خصوص کمک خیرین در سال گذشته گفت: طی سال ۱۳۹۷ در مجموع مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در مرند جمع آوری شده بود که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آن در جشن گلریزان و ۴ میلیارد ریال از محل درآمد کارهای اقتصادی انجمن حمایت از زندانیان بود.
دادستان مرند افزود: از این مبلغ در طول سال گذشته مقداری برای حدود ۲۰۰ خانواده زندانی تحت پوشش هزینه شده و ۴۲ زندانی نیز آزاد شدند.

وی همچنین اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای ایجاد کارگاه های قالی بافی هزینه و برای ۱۲۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شد.

علیپور خاطرنشان کرد: کمک های خیرین به انجمن حمایت از زندانیان در شهرستان مرند، علاوه بر جشن گلریزان در طول سال نیز تداوم دارد.