مدیر ستاد دیه استان جهت حل مشکلات زندانیان جرائم غیرعمد با رئیس دادگستری و دادستان مراغه  دیدار و گزارش عملکرد ۹ ماهه ستاد دیه استان را ارائه نمودند . به گزارش ستاد دیه استان آذربایجان شرقی ، مدیر ستاد دیه استان پس از گزارش عملکرد ۹ ماهه که با همکاری زندان مراغه انجام شده به […]

مدیر ستاد دیه استان جهت حل مشکلات زندانیان جرائم غیرعمد با رئیس دادگستری و دادستان مراغه  دیدار و گزارش عملکرد ۹ ماهه ستاد دیه استان را ارائه نمودند .

به گزارش ستاد دیه استان آذربایجان شرقی ، مدیر ستاد دیه استان پس از گزارش عملکرد ۹ ماهه که با همکاری زندان مراغه انجام شده به تشریح روند آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد شهرستان مراغه پرداخت و گفت : در نه ماهه امسال کمک ویژه به مبلغ ۵/۶۳۸/۷۶۸/۰۰۰ ریال از طرف ستاد دیه و مبلغ۹/۹۰۸/۱۸۵/۰۰۰ ریال تسهیلات بانکی با کارمزد ۴% و صندوق تامین خسارتهای بدنی اشاره کرده و از آزادی ۴۰ نفر از زندانیان مراغه خبر داد .

رئیس دادگستری شهرستان مراغه ضمن قدر دانی از عملکرد ستاد دیه استان جهت هرگونه صلح و سازش و اقدامی که موجب حل مشکلات زندانیان جرائم و نهایتا آزادسازی آمادگی خود را اعلا م کردند .

قنبرزاده از تعداد آزاد سازی ستاد دیه در ۹ ماهه امسال اظهار رضایت نموده و رسیدگی بیشتر به پرونده های زندانیان جرائم غیرعمد شهرستان مراغه را خواستار شد .