در عرض حضوری با زندانیان جرائم غیرعمد شهرستان مراغه پرونده ۱۱ مددجو که در ستاد دیه استان پرونده داشتند رسیدگی و آخرین اقدامات این ستاد به مددجویان منعکس شد به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان ، مدیر و معاون ستاد دیه استان در عرض حضوری زندانیان مراغه پس از بررسی پرونده ۱۱ مددجو که […]

در عرض حضوری با زندانیان جرائم غیرعمد شهرستان مراغه پرونده ۱۱ مددجو که در ستاد دیه استان پرونده داشتند رسیدگی و آخرین اقدامات این ستاد به مددجویان منعکس شد

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان ، مدیر و معاون ستاد دیه استان در عرض حضوری زندانیان مراغه پس از بررسی پرونده ۱۱ مددجو که پرونده های انان در ستاد دیه تشکیل شده بود به مشکلات مددجویانی که پرونده هایشان به ستاد ارسال نشده و تکمیل نشده بودند رسیدگی و به سوالات آنان پاسخ دادند .

مدیر ستاد دیه استان در عرض حضوری با ۲۵ مددجویی که پرونده های آنان به ستاد ارسال نشده بود گفت : مددجویان با مددکاران زندانها همکاری کرده و خانواده های خود را جهت تکمیل پرونده های خود متقاعد کنند تا با مراجعه به واحد مددکاری زندانها مدارک مورد نیاز پرونده های خود را تحویل نمایند .

تقی پور ضمن تقدیر از رئیس زندان مراغه و همکاری پیش از پیش ایشان با ستاد دیه استان از  مددجویانی که تا بحال دادخواست اعسار نداده اند خواست تا با همکاری مددکار زندان دادخواست اعسار خود را تقدیم مراجع قضائی کنند و در صورت تایید احکام اعسار آن را به ستاد دیه ارسال کنند تا این ستاد در صورت تایید در جلسه هیأت امناء مقدمات آزادی زندانیان را فراهم نمایند.

وی خاطر نشان شد پرونده ۳ مددجوی زندان مراغه تکمیل بوده و پس از اخذ تصمیم اعضاء هیأت امناء و تلاش همکاران ستاد دیه به زودی مقدمات آزادی ۳ زندانی واجد الشرایط را فراهم نموده و مددجویان به کانون گرم خانواده های خود بازگردند .