مدیر و معاون ستاد دیه استان آذربایجان شرقی با حضور در جلسه عرض حضوری ، پرونده های زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین مالی را در زندان سراب بررسی کردند. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی ، مدیر ستاد دیه استان آذربایجان شرقی پس از رسیدگی به پرونده های مددجویان ضمن تاکید به […]

مدیر و معاون ستاد دیه استان آذربایجان شرقی با حضور در جلسه عرض حضوری ، پرونده های زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین مالی را در زندان سراب بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی ، مدیر ستاد دیه استان آذربایجان شرقی پس از رسیدگی به پرونده های مددجویان ضمن تاکید به ارائه دادخواست اعسار توسط مددجویان گفت : با قبولی اعسار به تقسیط این ستاد می تواند مبلغ پیش پرداخت را پس از طرح در جلسه هیأت امناء با اتخاذ تصمیم لازم تامین نموده و با این روند زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین مالی از زندان آزاد شده و به کانون گرم خانواده های خود بر می گردند .

تقی پور ضمن تقدیر و تشکر از رئیس زندان سراب و مددکار آن زندان خاطر نشان شد : این ستاد در صدد است زندانیانی که حکم اعسار آنها از سوی مراجع قضایی تایید شود و یا از شاکیان خود رضایت بگیرند به آنها کمک کرده تا با این شرایط هم در جمعیت کیفری زندانهای استان و هم در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین مالی قدم های خوبی را بردارد .

وی روند پیشرفت پرونده های مددجویان را به تکمیل پرونده ها و همکاری پیش از پیش خانواده مددجویان دانست و گفت با تکمیل پرونده های مددجویان فرآیند آزادسازی تسریع یافته و برای تکمیل خانواده های مددجویان می توانند با مراجعه به ستاد دیه استان و یا مددکاران در زندانهای استان نواقصات پرونده های خود را تکمیل کنند .