طرح ازاد سازی زندانیان غیر عمد در استانه سال جدید در اذربایجانشرقی در این طرح افراد نیکوکار با مراجعه به ستاد دیه واقع در خیابان هفت تیر نرسیده به بیمارستان شمس ساختمان الومینیوم ؛ راسا  اقدام به ازاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد و محکومین مالی می نمایند. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه اذربایجانشرقی […]

طرح ازاد سازی زندانیان غیر عمد در استانه سال جدید در اذربایجانشرقی

در این طرح افراد نیکوکار با مراجعه به ستاد دیه واقع در خیابان هفت تیر نرسیده به بیمارستان شمس ساختمان الومینیوم ؛ راسا  اقدام به ازاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد و محکومین مالی می نمایند.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه اذربایجانشرقی هدف از اجرای این طرح را نقش مستقیم نیکوکاران وخیرین ومشارکت جویی برای کمک به ازادی زندانیان می باشد.

مدیر عامل ستاد دیه استان ابراز امید واری کرد با اجرای این طرح شمار قابل توجهی از زندانیان غیر عمد در استانه عید نوروز ازاد وبه کانون خانواده های خود باز گردند ودر همین ارتباط جهت اطلاع رسانی به خیرین در ۱۰نقطه پر تردد شهر تبریز بنر هایی به ابعاد ۳/۵ نصب شده است.

تقی پور بیان داشت در سال جاری از محل کمکهای مردمی ونیز ستاد دیه کشور تعداد ۲۲۰ نفر از زندانیان غیر عمد از زندانهای استان ازاد شده است.

مجموع دیون این زندانیان یازده میلیارد تومان بوده با رایزنی ومشاوره ستاد دیه در کمیته صلح وسازش مبلغ سه میلیارد تومان ان از سوی شاکیان مورد بخشش قرار گرفته وبقیه ازمحل کمکهای خیرین وستاد دیه کشور تامین شده است.