در یک روز سرد زمستانی که از بودن در کنار بخاری لذت برده و به برف ها خیره شده و از نعمات خدا شکر گذاری میکنیم ناگهان حادثه ای ناگوار اهالی روستای آغبلاغ را داغدار می کند . در زمستان سال ۹۱ مرد میانسالی به نام ع.ص که از هوش و عقل سالم برخوردار نبوده […]

در یک روز سرد زمستانی که از بودن در کنار بخاری لذت برده و به برف ها خیره شده و از نعمات خدا شکر گذاری میکنیم ناگهان حادثه ای ناگوار اهالی روستای آغبلاغ را داغدار می کند .
در زمستان سال ۹۱ مرد میانسالی به نام ع.ص که از هوش و عقل سالم برخوردار نبوده به باغ پیرمرد ۸۰ ساله می رود که آن باغ حصاری برای ورود به باغ نداشته و در داخل باغ نیز چاه آبی عمیقی بوده که دهانه چاه به ابعاد دو در دو بوده که با استفاده از برگ درختان پوشانده شده بوده و از حفاظ امنیتی و ایمنی برخودار نبوده و در نهایت متاسفانه مرد میانسال به چاه افتاده و به علت خفگی در اب دار فانی را وداع می کند .
پس از چند روز که اهالی روستا و خانواده وی به دنبال ع.ص فوت شده می گردند در نهایت وی را در چاه آب پیدا کرده و با شکایت علیه پیرمرد ۸۰ ساله که صاحب باغ بوده وی به جرم بی احتیاطی و عدم پوشش مناسب ایمنی و امنیتی به دهانه چاه ، به یکسال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان روانه زندان می شود .
ی.ص پیرمرد ۸۰ ساله با اظهار تاسف و پیشیمانی و سهل انگاری نسبت به پوشش ایمنی درب چاه هر روز برای آزادی خود در زندان جلفا دست به دعا برداشته و از خدای منان گره گشایی مشکلش را استدعا می کرد وی و خانواده اش که از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی نبوده و توان پرداخت دیه را نداشتند .
ستاد دیه استان اذربایجان شرقی در سال ۹۲ با پرداخت دیه کامل یه مرد مسلمان به مبلغ ۱۱۴ میلیون تومان به شکات را پرداخت کرد و وی در آذرماه سال ۹۲ از زندان ازاد شد.