فیلم / جشن گلریزان ملکان

فیلم / جشن گلریزان ملکان

مردم فهیم و خیر ملکان در جشن گلریزان مبلغ ۴۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کردند
Print Friendly, PDF & Email