فیلم /طرح آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد در دهه کرامت

فیلم /طرح آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد در دهه کرامت

طرح آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد در دهه کرامت
سهم هر شهروند فقط ۲۵ هزار تومان
برای پرداخت یا از طریق سامانه الکترونیکی
۷۷۷۷۰۴۱#*۷۸۰*
و یا بصورت آنلاین از طریق سایت ستاد دیه استان آذربایجان شرقی
www.tabrizipro.ir
استفاده کنید

 

Print Friendly, PDF & Email