رئیس دادگستری بستان آباد جهت آزادی زندانیان دست به کار خیر شد

 

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی ،اصغر فکور با حضور در ستاد دیه ،آمادگی خود را جهت کمک به زندانیان اعلام نموده و مبلغی برای آزادی زندانیان به ستاد دیه هدیه دادند

فکور که خود قاضی و صادر کننده حکم زندانیان است با این کار نشان داد حکم صادره فقط وظیفه بوده و در هر صورت یاری زندانیان خواهیم بود .

 

رئیس دادگستری بستان آباد جهت آزادی زندانیان دست به کار خیر شد

 

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی ،اصغر فکور با حضور در ستاد دیه ،آمادگی خود را جهت کمک به زندانیان اعلام نموده و مبلغی برای آزادی زندانیان به ستاد دیه هدیه دادند

فکور که خود قاضی و صادر کننده حکم زندانیان است با این کار نشان داد حکم صادره فقط وظیفه بوده و در هر صورت یاری زندانیان خواهیم بود .

رئیس دادگستری شهرستان بستان آباد با حضور در ستاد دیه ضمن همدردی و تشکر از مسئولان ستاد دیه استان اذربایجان شرقی ، کار کمک به زندانیان را یک کار خدایی دانست و خود آمادگی کامل برای یاری زندانیان را اعلام نمود و مبلغی برای آزادی زندانیان اهدا کرد

 

فکور خاطر نشان شد : سعی کنیم در شادی های خود زندانیان و خانواده هایشان را شریک بدانیم و حتی با کمکی ناچیز خانواده زندانیان را شریک شادی های خود بدانیم ، وی از تمام مردم و همکاران خود خواست در هر لحظه زندگی خود در تمام ایام در کنار ستاد دیه بوده و همیار زندانیان باشیم

 

انتهای خبر /