دادستان عمومی و انقلاب میانه از مشارکت 500 میلیون ریالی مردم این شهرستان در جشن گلریزان امسال، برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب میانه از مشارکت ۵۰۰ میلیون ریالی مردم این شهرستان در جشن گلریزان امسال، برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد.

در زمان حاضر ۳۹ نفر زندانی جرائم غیرعمد در میانه برای آزادی نیازمند۲۰میلیارد ریال مشارکت هستند.
وی همچنین بابیان اینکه۳۳۰میلیون ریال درجشن گلریزان سال گذشته میانه جمع شد از جذب۱۵میلیارد ریال ازسوی ستاد دیه استان به شهرستان خبرداد.
وی گفت: برای مشارکت مردم میانه در جشن گلریزان باید فرهنگ سازی لازم انجام شود تا شاهد مشارکت بیش از پیش مردم وخیرین در این راستا باشیم.