دو برادر تبریزی جهت تامین هزینه‌ی جهیزیه خواهرشان، اقدام به پشت نویسی چک برای خرید اجناس جهیزیه کرده و در نتیجه در پی عدم توان پرداخت بدهی، راهی زندان شدند.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه آذربایجان شرقی، سال ۹۶ و در روزهای بارانی بهار دلنشین برادران تبریزی که یکی متولد ۱۳۶۴ و دیگری ۱۳۶۵ بوده جهت خرید جهیزیه برای خواهرشان، از طریق دسته‌چک مادر اقدام کرده بودند، اما فروشنده لوازم خانگی از قبول چک بدون پشت نویسی شده امتناع می‌کنند که در این صورت دو برادر چک را پشت نویسی کرده و تحویل فروشنده می‌دهند.

در پی عدم توان پرداخت وجه چک، فروشنده از این دو برادر شکایت کرده و در نهایت هر دو برادر به علت عدم توان پرداخت بدهی ۲۰ میلیونی از اردیبهشت ماه سال ۹۸ روانه زندان می‌شوند.

یکی از این دو برادر متاهل بوده و مادر خانواده نیز پیر و بیمار است؛ همچنین یک خواهر مجرد دیگر نیز در خانه داشته و هر دوی این خانواده‌ها در منزل استیجاری سکونت دارند.

البته مبلغ ناچیزی ارث پدری نیز به این برادران رسیده بود که در کنار چک ۲۰ میلیونی، آن مبلغ را نیز جهت خرید جهیزیه برای خواهر هزینه کرده‌ بودند.

گفتنی است، بدهی این مددجویان برابر با ۲۰۰ میلیون ریال بوده و مردم خیر و نوع دوست تبریز می‌توانند از طریق شماره حساب‌۰۱۰۴۴۴۴۴۴۰۰۴ و شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۵۶۱۶۰ نزد بانک صادرات به نام ستاد دیه استان و یا از طریق سایت رسمی ستاد دیه استان و یا با مراجعه به دفتر ستاد دیه استان به این فرد نیازمند کمک کنند.