پزشک تبریزی ساکن در تهران با مراجعه به ستاد دیه استان آذربایجان شرقی با کمک نقدی موجبات آزادی یک زندانی غیرعمد را فراهم نمودند .

خانم دکتر جسیکا کاظم زاده میلانی که به تازگی از آمریکا به ایران آماده است و در تهران مشغول طبابت است با کمک نقدی موجبات آزادی یک زندانی غیرعمد شد .

وی افزود: ما در هر شغل و کاری باشیم باید به وظیفه اجتماعی خود عمل کنیم و یک گوشه از زندگیمان را برای حل مشکلات اجتماعی اختصاص دهیم .

دکتر کاظم زاده در رابطه با ویروس جدید کرونا افزود: با پیشگیری و شستشوی دستها و استفاده از محلول های ضدعفونی از شیوع و این بیماری جلوگیری کنیم و مطمئنم که به زودی مردم ایران این ویروس را شکست خواهند داد .