خیر جوان در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد همانند پدرش راه او را در امور خیر ادامه می دهد حاج وحید محمد پور فرشچی می گوید : پدرم همیشه در امور خیر ثابت قدم بود و سالهای زیادی را در کنار خیرین به امور آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی می پرداخت وی […]

خیر جوان در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد همانند پدرش راه او را در امور خیر ادامه می دهد

حاج وحید محمد پور فرشچی می گوید : پدرم همیشه در امور خیر ثابت قدم بود و سالهای زیادی را در کنار خیرین به امور آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی می پرداخت

وی با اشاره به نصایح پدر بزرگوارش از انگیزه خوب خود در راستای کمک و رفتن راه پدر در امور خیر و نیز آزادی زندانیان گفت که تا حد توان به روح پدرم احسان و در امورات کار خیر پیش قدم خواهم بود

محمد پور گفت : پدرم در اردیبهشت ماه امسال دار فانی را وداع گفت و حتی در اخرین لحظاتش نیز از کمک به فقرا و همچنین گره گشایی کار یه مسلمان صحبت و نصیحت می کرد که حتی با هم صحبت کرده بودیم با ایشان به جشن گلریزان امسال آمده و همانند گذشته مبلغی را جهت آزادی زندانیان به ستاد دیه تقدیم کنیم

خیر جوان ضمن تشکر از مدیریت و عوامل ستاد دیه و اینکه پدرم همیشه این جمله را می گفت که کسانی که در راه خیر و گره گشایی کار مسلمانان تلاش می کنند مردمانی ستودنی هستند و همیشه باید کمک و ناصر آنان باشیم

وی با اشاره به اینکه پدرم حتی زمانی که در مسئولیت اتاق اصناف استان را در اختیار داشت نیز صاحبان صنایع و اعضاء اتاق اصناف را به شرکت در کار خیر و جشن گلریزان توصیه می نمود و خود نیز اولین کمک شخصی را برای آزادی زندانیان به ستاد دیه پرداخت می کرد