کتابچه های آموزشی نفقه ،مهریه ، تصادف و چک بدون تردید آگاهی و اطلاعات فردی در راستای زندگی مادّی و معنوی انسان که در رشد و بالندگی او نقش آفرین است ضرورتی انکارناپذیر می باشد . از این رو جزوات پیش رو به پیشنهاد ستاددیه کشور و با هدف اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی […]

کتابچه های آموزشی نفقه ،مهریه ، تصادف و چک

بدون تردید آگاهی و اطلاعات فردی در راستای زندگی مادّی و معنوی انسان که در رشد و بالندگی او نقش آفرین است ضرورتی انکارناپذیر می باشد .
از این رو جزوات پیش رو به پیشنهاد ستاددیه کشور و با هدف اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ عمومی افراد جامعه با برخی از مسائل مرتبط با « تصادفات » ، « مهریه » ، « نفقه » و « چک » به منظور
پیشگیری از وقوع ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی و بویژه ورود ناخواسته افراد به زندانها درجرائم غیرعمد ، به همّت دفتر پژوهش های اسلامی سازمان زندانها تهیه و تدوین شده است .

جهت دانلود روی هر کدام از تصاویر کتابچه ها کلیک کنید

 

تهیه و تدوین : دفتر پژوهش های اسلامی معاونت سلامت و اصلاح و تربیت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور