?کلیپ آزادی ۱۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد در دهه محرم با پرداخت حداقل ۲۵ هزار تومان ?سامانه پرداخت از طریق تلفن همراه: *۷۸۰*۷۷۷۷۰۴۱# گوینده متن : مهدی سمساری تدوین فرزاد آقایی تهیه شده در مرکز روابط عمومی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی

?کلیپ آزادی ۱۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد در دهه محرم
با پرداخت حداقل ۲۵ هزار تومان
?سامانه پرداخت از طریق تلفن همراه:

*۷۸۰*۷۷۷۷۰۴۱#

گوینده متن : مهدی سمساری

تدوین فرزاد آقایی

تهیه شده در مرکز روابط عمومی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی