در یک اقدام خداپسندانه فرمانده بسیج ریاست جمهوری مبلغ یک صد میلیون ریال به و بخشی از بدهی یک زندانی را فراهم و مددجوی از زندان آزاد شد.

 

وی مبلغ ۱۰۰ میلیون ریالی را به ستاد دیه آذربایجان شرقی واریز نموده و این ستاد پس از انجام مراحل اداری مقدمات آزادی زندانی را فراهم نمود .

مددجوی فوق ز زندان آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشت .