کمک 52 میلیون ریالی خیرین در اولین جشن گلریزان ترکمن چای

دادستان عمومی و انقلاب ترکمن چای از مشارکت ۵۲ میلیون ریالی مردم این شهرستان در جشن گلریزان امسال، برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد.