گزارش تصویری تجلیل از خیرین خاص ستاد دیه آذربایجان شرقی

گزارش تصویری تجلیل از خیرین خاص ستاد دیه آذربایجان شرقی