مدیرستاد دیه استان آذربایجان شرقی گفت: شش نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان آذربایجان شرقی با پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از زندان تبریز آزاد شدند. وی افزود: یکی از زندانیان آزاد شده که از سال ۹۳ در حال تامل محکومیت خود بودند با قبول حکم اعسار به تقسیط از مراجع قضایی […]

مدیرستاد دیه استان آذربایجان شرقی گفت: شش نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان آذربایجان شرقی با پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از زندان تبریز آزاد شدند.

وی افزود: یکی از زندانیان آزاد شده که از سال ۹۳ در حال تامل محکومیت خود بودند با قبول حکم اعسار به تقسیط از مراجع قضایی مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال کمک ویژه ستاد دیه از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشت.

تقی پور گفت : مددجوی فوق به علت سهل انگاری در امور ایمنی کارگاه و عدم بیمه کردن کارگران به پرداخت دیه سه مرد مسلمان و دو سال حبس محکوم شده بود که با تلاشهای ستاد دیه و قبول حکم اعسار به تقسیط از مراجع قانونی از زندان تبریز آزاد گردید .

وی خاطر نشان شد : مبلغ بدهی این ۶ زندانی هشت میلیارد و دویست میلیون ریال بود که مبلغ ۱۲۱ میلیون ریال از طریق گذشت شکات ، مبلغ ۲۰ میلیون ریال از طریق آورده خانواده های مددجویان ، و مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از طریق کمک ویژه ستاد دیه تامین و از زندان تبریز آزاد شدند .