گزارش تصویری آیین تجلیل از خیرین ستاد آذربایجان شرقی 12 نوامبر 2018

گزارش تصویری آیین تجلیل از خیرین ستاد آذربایجان شرقی

گزارش تصویری آیین تجلیل از خیرین ستاد آذربایجان شرقی

گزارش تصویری | پایگاه اطلاع رسانی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی
پانصدمین جلسه هیات امناء ستاد دیه آذربایجان شرقی 27 آگوست 2018

پانصدمین جلسه هیات امناء ستاد دیه آذربایجان شرقی

پانصدمین جلسه هیات امناء ستاد دیه آذربایجان شرقی

چهارصد و نود و نهمین جلسه هیات امناء ستاد دیه آذربایجان شرقی 30 جولای 2018

چهارصد و نود و نهمین جلسه هیات امناء ستاد دیه آذربایجان شرقی

گزارش تصویری جشن گلریزان تبریز 03 ژوئن 2018

گزارش تصویری جشن گلریزان تبریز

گزارش تصویری جشن گلریزان بستان آباد 30 مه 2018

گزارش تصویری جشن گلریزان بستان آباد

گزارش تصویری / سفر یک روزه معاونان ستاد دیه کشور به تبریز 10 مارس 2018

گزارش تصویری / سفر یک روزه معاونان ستاد دیه کشور به تبریز

گزارش تصویری / سفر یک روزه معاونان ستاد دیه کشور به تبریز

گزارش تصویری /اولین جشن گلریزان آزادی زندانیان مهندس جرائم غیرعمد در روز مهندس 24 فوریه 2018

گزارش تصویری /اولین جشن گلریزان آزادی زندانیان مهندس جرائم غیرعمد در روز مهندس

اولین جشن گلریزان آزادی زندانیان مهندس جرائم غیرعمد در روز مهندس

گزارش تصویری / برگزاری چندین جلسه صلح و سازش در زندان مرکزی تبریز 20 ژانویه 2018

گزارش تصویری / برگزاری چندین جلسه صلح و سازش در زندان مرکزی تبریز

گزارش تصویری / برگزاری چندین جلسه صلح و سازش در زندان مرکزی تبریز        

گزارش تصویری تجلیل ارزشمند از استاندار سابق استان آذربایجان شرقی 28 سپتامبر 2017

گزارش تصویری تجلیل ارزشمند از استاندار سابق استان آذربایجان شرقی

گزارش تصویری حضور هیئت بازرسی ستاد دیه کشور در ستاد دیه استان آذربایجان شرقی 07 سپتامبر 2017

گزارش تصویری حضور هیئت بازرسی ستاد دیه کشور در ستاد دیه استان آذربایجان شرقی

گزارش تصویری حضور هیئت بازرسی ستاد دیه کشور در ستاد دیه استان آذربایجان شرقی گزارش تصویری حضور هیئت بازرسی ستاد دیه کشور در ستاد دیه استان آذربایجان شرقی گزارش تصویری حضور هیئت بازرسی ستاد دیه کشور در ستاد دیه استان آذربایجان شرقی گزارش تصویری حضور هیئت بازرسی ستاد دیه کشور در ستاد دیه استان آذربایجان […]

گزارش تصویری جشن گلریزان ۹۶ 28 ژوئن 2017

گزارش تصویری جشن گلریزان ۹۶

Call Now Buttonارتباط مستقیم با مدیریت