تعداد مهریه | پایگاه اطلاع رسانی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی
بعداز فوت همسرم خانواده او مهریه اش را به اجراء گذاشته و مرا راهی زندان کردند ! ۱۴ تیر ۱۳۹۶

بعداز فوت همسرم خانواده او مهریه اش را به اجراء گذاشته و مرا راهی زندان کردند !

شهرام کارگر ۲۸ ساله که به اجبار خانواده ازدواج کرده بود پس از یک هفته شروع زندگی خانواده همسر ، وی را به بهانه میهمانی برده و دیگر برنگرداند که با شکایت علیه همسرم تا به زندگی برگرشته و زندگی را ادامه دهد با ممانعت خانواده مواجه شده و به زندگی برنگشته و در نهایت […]